Một ấm đun nước có ghi 200 V - 800 W, có độ tự cảm nhỏ không đáng kể, được mắc vào điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ (V). Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm có dạng

A. $i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$
B. $i=4\cos \left( 100\pi t \right)$
C. $i=4\sin \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$
D. $i=4\sqrt{2}\sin \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...