Moocgan đã sử dụng phép lai để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết là:

A.

lai phân tích.

B.

lai thuận nghịch.

C.

lai thuận nghịch và lai phân tích.

D.

lai tương đương.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...