Monome nào sau đây dùng để trùng ngưng tạo ra policaproamit (nilon – 6)?

A.

Hexametylenđiamin.    

B.

Caprolactam.

C.

Axit ε – aminocaproic.

D.

Axit ω – aminoenantoic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Axit ε – aminocaproic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...