Mômen của lực  đôi với một trục bằng 0 khi

A.

có giá cắt trục.

B.

song song với trục.

C.

 có giá không cắt trục nhưng nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay.

D.

có giá cắt trục hoặc  song song với trục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

có giá cắt trục hoặc  song song với trục.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...