Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm:

A.

tất cả các nhân tố vô sinh bao quanh sinh vật.

B.

tất cả các nhân tố hữu sinh bao quanh sinh vật.

C.

tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh bao quanh sinh vật.

D.

tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại với sinh vật làm ảnh hưởng tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại với sinh vật làm ảnh hưởng tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...