Môi trường axit là môi trường có độ pH: 

A.

pH > 7.

B.

pH < 7.

C.

pH = 7.

D.

Cả A, B, C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...