Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?

A.

Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng

B.

Sử dụng tiết kiệm tài nguyên

C.

Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững

D.

Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...