Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là mối quan hệ:

A.

hợp tác và nơi ở.

B.

cạnh tranh phát triển và nơi ở.

C.

hỗ trợ cùng sinh sống.

D.

dinh dưỡng (nguồn sống) và nơi ở.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dinh dưỡng (nguồn sống) và nơi ở.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...