Mối quan hệ giữa tổng nhiệt hữu hiệu với thời gian phát triển của động vật biến nhiệt là:

A.

nhiệt độ xuống quá thấp động vật còn phát triển được, nhiệt độ lên cao thời gian phát triển cá thể dài.

B.

nhiệt độ xuống quá thấp động vật không phát triển được, nhiệt độ lên càng cao thời gian phát triển ngắn.

C.

nhiệt độ môi trường lên cao hay xuống thấp không ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật.

D.

tổng nhiệt hữu hiệu ít ảnh hưởng tới thời gian phát triển của động vật biến nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhiệt độ xuống quá thấp động vật không phát triển được, nhiệt độ lên càng cao thời gian phát triển ngắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...