Mối quan hệ giữa hiện tượng căng bề mặt (chất lỏng và hiện tượng mao dẫn).

A.

Đó là hai hiện tượng cùng xảy ra ở chất lỏng nhưng độc lập với nhau.

B.

Khi có lực căng bề mặt thì luôn luôn xảy ra hiện tượng mao dẫn.

C.

Lực căng bề mặt là nguyên nhân tạo ra mao dẫn.

D.

Mao dẫn là nguyên nhân tạo ra lực căng bề mặt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lực căng bề mặt là nguyên nhân tạo ra mao dẫn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...