Mối quan hệ cách mạng hai miền Nam - Bắc là:

A.

Cùng chung nhiệm vụ chống Mĩ cứu nước

B.

Cùng chung nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến

D.

Cả a, b, c

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...