Mỗi ngày mỗi người cần bao nhiêu m3 không khí để thở ?

A. 10 – 20.
B. 20 – 30.
C. 30 – 40.
D. 40 – 50.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...