Mốc đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật Xô viết là:

A.

phóng thành công vệ tinh nhân tạo

B.

phóng tàu vũ trụ Phương Đông

C.

chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

phóng vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ Phương Đông

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vớ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ, đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...