Mốc đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật Xô viết là:

A.

phóng thành công vệ tinh nhân tạo

B.

phóng tàu vũ trụ Phương Đông

C.

chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

phóng vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ Phương Đông

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...