Mô tả đúng cấu tạo hạt nhân của nguyên tử U?

A.

Có 235 prôtôn và 92 nơtron.

B.

Có 92 prôtôn và 235 nơtron.

C.

Có 92 prôtôn và 143 nơtron.

D.

Có 143 prôtôn và 92 nơtron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 92 prôtôn và 143 nơtron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...