Miss Hoa ...................... to Ha Noi yesterday.

A.

go

B.

goes

C.

went

D.

going

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Miss Hoa went to Ha Noi yesterday

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...