Miền nghiệm của hệ bất phương trình img1 là phần mặt phẳng chứa điểm

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Thay tọa độ điểm img1, img2, img3vào bất phương trình thứ nhất của hệ không thỏa mãn

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...