Miền Nam đảo Xakhalin trả lại cho ai?

A.

Liên Xô.

B.

Nhật Bản

C.

Trung Quốc.

D.

Triều Tiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Liên Xô.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...