Miền khí hậu phía nam có biên độ nhiệt trong năm là:

A.

< 90C.

B.

100C.

C.

110C.

D.

< 120C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

< 90C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...