Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào

A.

1954-1957

B.

1954-1958

C.

1955-1958

D.

1955-1960

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...