Mĩ triển khai chiến tranh toàn cầu với tham vọng gì?

A.

Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

B.

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

C.

Làm bá chủ thế giới

D.

Lãnh đạo thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Làm bá chủ thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...