Mĩ là nơi khởi đầu của cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai là do:       

A.

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.  

B.

Mĩ có nhiều tiền.

C.

Mĩ có nhiều nhân tài.

D.

Mĩ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...