Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ khi nào?

A.

Tháng 5 - 1949.

B.

Tháng 2 - 1950

C.

Tháng 12 - 1950

D.

Tháng 9 - 1951.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tháng 9 - 1951.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...