Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp khi nào'’

A.

Ngày 1 - 10 - 1949.

B.

Ngày 13 - 5 - 1950.

C.

Ngày 8 - 5 - 1950

D.

Ngày 18 - 1 - 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 8 - 5 - 1950

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...