Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp khi nào'’

A.

Ngày 1 - 10 - 1949.

B.

Ngày 13 - 5 - 1950.

C.

Ngày 8 - 5 - 1950

D.

Ngày 18 - 1 - 1950

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...