Mĩ có vai trò như th ế nào trong hầu hết các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế?

A.

Đứng đầu.

B.

Chi phối

C.

Lãnh đạo.

D.

Quyết định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chi phối

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...