Mĩ có vai trò như th ế nào trong hầu hết các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế?

A.

Đứng đầu.

B.

Chi phối

C.

Lãnh đạo.

D.

Quyết định.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...