Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào ngày

A.

6-4-1972

B.

16-4-1972

C.

9-5-1972

D.

12-5-1972

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

16-4-1972

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...