Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là

A.

Phép vị tự với tỉ số k > 0 là một phép đồng dạng.

B.

Phép đồng dạng là một phép dời hình.

C.

Phép vị tự với tỉ số k ≠ ±1 không phải là một phép dời hình.

D.

Phép quay là một phép đồng dạng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...