Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là

A.

Phép quay Q(O ; φ) với φ = 180° là phép đối xứng tâm ĐO.

B.

Phép đối xứng tâm ĐO là một phép dời hình.

C.

Phép đối xứng tâm ĐO có một điểm bất động duy nhất là điểm O.

D.

Phép đối xứng tâm ĐO nếu biến điểm M thành điểm M’ thì ta có:  = 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phép đối xứng tâm ĐO nếu biến điểm M thành điếm M’ thì ta có:  = - nên mệnh đề "Phép đối xứng tâm Đnếu biến điểm M thành điểm M’ thì ta có:  = " sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...