Mệnh đề nào sau đây sai?

A.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó chứa đường thẳng còn lại.

B.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

C.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa một điểm bất kì trên đường thẳng này đến đường thẳng còn lại.

D.

Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa một điểm bất kì trên đường thẳng này đến đường thẳng còn lại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...