Mệnh đề nào sau đây là sai?                                 

A.

A. Đồ thị hàm số img1 đối xứng qua gốc tọa độ img2

B.

B. Đồ thị hàm số img1 đối xứng qua trục img2

C.

C. Đồ thị hàm số img1 đối xứng qua trục img2        

D.

D. Đồ thị hàm số img1 đối xứng qua gốc tọa độ img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta kiểm tra được hàm số img1 là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục img2. Do đó đáp án A sai. Chọn A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...