Mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây là

A.

limx-1xx2+5=1.

B.

limx-1xx2+5=-1.

C.

limx-1xx2+5=-.

D.

Cả A, B, C đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

limx-x2+5x=limx-x.1+5x2x=limx--x.1+5x2x=limx-1+5x2=-1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...