Mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây là

A.

limsinπnn không có giới hạn khi n+.

B.

limsinπnn=1.

C.

limsinπnn=0.

D.

Cả ba kết quả trên đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

limsinπnn=0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...