Mẹ mua 24 bông hoa, mẹ định cắm vào mỗi lọ 8 bông hoa. Hỏi mẹ sẽ cắm được bao nhiêu lọ hoa?

A.

3 lọ hoa

B.

8 lọ hoa

C.

5 lọ hoa

D.

2 lọ hoa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mẹ cắm được số lọ hoa là: 24 : 8 = 3 (lọ hoa) Đáp số: 3 lọ hoa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...