Máy thu thanh có mạch chọn sóng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 8 microH và tụ điện có điện dung C = 40 nF. Biết vận tốc của sóng điện từ là c = 3.108 m/s. Mạch chọn sóng này bắt được sóng điện từ có bước sóng là: 

A.

1066 m.

B.

1000 m.

C.

1080 m.

D.

1435 m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...