Máy thu thanh có mạch chọn sóng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 8 microH và tụ điện có điện dung C = 40 nF. Biết vận tốc của sóng điện từ là c = 3.108 m/s. Mạch chọn sóng này bắt được sóng điện từ có bước sóng là: 

A.

1066 m.

B.

1000 m.

C.

1080 m.

D.

1435 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1066 m.

Tần số riêng của mạch dao động f0 và tần số của sóng điện từ có bước sóng λ: f = . Mạch chọn sóng bắt được sóng điện từ khi có cộng hưởng xảy ra: f0 = f;

  =   λ=  ≈ 1066 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...