Máy biến thế được gọi là máy giảm thế khi:

A.

U2 > U1, I2 > I1.

B.

U2 < U1, I2 < I1.

C.

U2 > U1, I2 < I1.

D.

U2 < U1, I2 > I1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

U2 < U1, I2 > I1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...