** Màu sắc hoa của một loài do tác động bổ sung của 2 cặp gen không alen quy định. Trong đó, kiểu gen có gen A đứng riêng quy định hoa đỏ, có mặt gen B quy định hoa vàng, khi có đồng thời cả 2 gen A và B trong kiểu gen biểu hiện thành hoa màu tím; còn lại các kiểu gen khác biểu hiện hoa màu trắng. Phép lai giữa hai cây hoa màu tím AaBb x AaBb cho tỉ lệ kiểu hình:

A.

9 đỏ : 3 tím : 3 vàng : 1 trắng. 

B.

1 tím : 1 đỏ : 1 vàng : 1 trắng.

C.

9 tím : 3 vàng : 3 trắng : 1 đỏ.

D.

9 tím : 3 đỏ : 3 vàng : 1 trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

9 tím : 3 đỏ : 3 vàng : 1 trắng.

Phép lai AaBb x AaBb được tỉ lệ về kiểu gen: 9 A - B : hoa màu tím; 3 A - bb: hoa màu đỏ; 3 aaB -: hoa màu vàng; 1 aabb : hoa màu trắng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...