Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám 1945 ?

A.

Mặt trận Liên Việt

B.

Mặt trận Việt Minh

C.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mặt trận Việt Minh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...