* Mắt thường có điểm cực cận cách mắt 25 (cm), đặt ở tiêu điểm của một kính lúp tiêu cự 5 (cm) để quan sát vật AB = 2 (mm), đặt vuông góc với trục chính.

Góc trông α của vật nhìn qua kính là

A.

0,05 (rad).

B.

0,02 (rad).

C.

0,04 (rad).

D.

0,06 (rad).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,04 (rad).

.

Vì α nhỏ nên tanα ≈ α = 0,04 (rad).

           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...