Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng 
có phương trình là:

A.

3x - 5y - 14z + 37 = 0.

B.

x + 3y - 2z - 9 = 0.

C.

5x - 3y + 10z + 7 = 0.

D.

5x + 3y - 4z - 3 = 0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...