Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng 
có phương trình là:

A.

3x - 5y - 14z + 37 = 0.

B.

x + 3y - 2z - 9 = 0.

C.

5x - 3y + 10z + 7 = 0.

D.

5x + 3y - 4z - 3 = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3x - 5y - 14z + 37 = 0.

Đường thẳng d1 có VTCP  = (2 ; 4 ; -1), d2 có VTCP  = (3 ; -1 ; 1). Mặt phẳng (P) qua A(-1 ; 4 ; 1) và có VTPT  =  = (3 ; - 5 ; -14) nên (P) : 3x - 5y - 14z + 37 = 0. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...