Mặt phẳng (P) cắt trục Oz tại điểm có cao độ bằng 2 và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là:

A.

(P): z - 2 = 0

B.

(P): x - 2 = 0

C.

(P): y + z - 2 = 0

D.

(P): x - y - 2 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(P): z - 2 = 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...