Mật độ dân số trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long nguyên nhân do

A.

điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn

B.

trình độ phát triển kinh tế cao hơn.

C.

tính chất của nền kinh tế.

D.

Lịch sử khai thác lãnh thổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lịch sử khai thác lãnh thổ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...