* Mắt của quan sát viên có điểm cực cận cách mắt 0,1 (m) và điểm cực viễn cách mắt 0,5 (m).

Muốn nhìn rõ vật ở cách mắt 40 (cm) mà không điều tiết, quan sát viên phải đeo kính (kính đeo sát mắt)

A.

Phân kì có độ tụ −0,5 (dp).

B.

Hội tụ có độ tụ 0,5 (dp).

C.

Hội tụ có tiêu cự 25 (cm).

D.

Phân kì có tiêu cự −25 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...