* Mắt của quan sát viên có điểm cực cận cách mắt 0,1 (m) và điểm cực viễn cách mắt 0,5 (m).

Muốn nhìn rõ vật ở cách mắt 40 (cm) mà không điều tiết, quan sát viên phải đeo kính (kính đeo sát mắt)

A.

Phân kì có độ tụ −0,5 (dp).

B.

Hội tụ có độ tụ 0,5 (dp).

C.

Hội tụ có tiêu cự 25 (cm).

D.

Phân kì có tiêu cự −25 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hội tụ có độ tụ 0,5 (dp).

Để nhìn rõ vật cách mắt 40 (cm) không điều tiết thì kính đeo phải cho một ảnh ảo cách mắt 50 (cm) (ở tại Cv). Vậy phải đeo kính hội tụ có tụ số.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...