Mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên mặt phẳng tọa độ Oxy?

A.

(S1): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2 = 0

B.

(S2): x2 + y2 + z2 - 4y + 6z - 2 = 0

C.

(S3): x2 + y2 + z2 + 2x - 6z - 2 = 0

D.

(S4): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z - 2 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình (S1): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2 = 0 vắng z nên tâm của mặt cầu này nằm trên mặt phẳng Oxy.
Nhận xét: Trong phương trình mặt cầu, nếu vắng hệ số của biến bậc nhất nào thì tâm của mặt cầu đó nằm trên mặt phẳng tọa độ không chứa tên của biến đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...