Mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên mặt phẳng tọa độ Oxy?

A.

(S1): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2 = 0

B.

(S2): x2 + y2 + z2 - 4y + 6z - 2 = 0

C.

(S3): x2 + y2 + z2 + 2x - 6z - 2 = 0

D.

(S4): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z - 2 = 0

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...