* Mắt cận thị có OCc = 12 (cm); OCv = 52 (cm). Đeo kính để chữa cách mắt 2 (cm).

Mắt nhìn thấy vật gần nhất bao nhiêu khi đeo kính trên?

A.

12,5 (cm).

B.

13,5 (cm).

C.

15,8 (cm).

D.

16,8 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,5 (cm).

Vật tại dc cho ảnh ảo tại Cc.

dc' = −(OCcl) = −10 (cm).

Vật gần nhất cách mắt: 12,5 + 1 = 13,5 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...