Mắt cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 (cm), điểm cực viễn cách mắt 50 (cm). Độ biến thiên độ tụ của thủy tinh thể là

A.

0,8 (dp).

B.

10 (dp).

C.

5 (dp).

D.

8 (dp).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8 (dp).

Vật ở cực cận điều tiết tối đa fmin Dmax.

          Dmax  = với d' = 0V.

Vật ở cực viễn mắt không điều tiết fmax Dmin.

          Dmin = .

Suy ra độ biến thiên độ tụ thủy tinh thể.

         ΔD = Dmax − Dmin =

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...