mARN có chiều dài 2223,6 tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình tổng hợp prôtêin là 27216 đvC. Số axit amin cần cung cấp cho quá trình giải mã là

A.

1511.

B.

1519.

C.

216.

D.

1526.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1519. 

Số axit amin trên 1 phân tử protein do gen tổng hợp là: - 1= 217

Số phân tử nước được giải phóng khi tổng hợp 1 protein = số liên kết peptid được tạo thành = 217 -1 =216

Khối lượng nước giải phóng khi tổng hợp 1 phân tử prôtêin: 216 x 18 = 3888 đvC

Số phân tử prôtêin đã được tổng hợp là: 27216 : 3888 = 7

Tổng số axit amin môi trường cần cung cấp cho quá trình tổng hợp 7 phân tử prôtêin:

217 x 7 = 1519.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...