mARN có chiều dài 2223,6 tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình tổng hợp prôtêin là 27216 đvC. Số axit amin cần cung cấp cho quá trình giải mã là

A.

1511.

B.

1519.

C.

216.

D.

1526.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...