Mảng table dưới đây chứa bao nhiêu phần tử? CONST COLUMNS = 3; ROWS = 4; table : ARRAY [ 0..COLUMNS + 1, 0..ROWS ] of INTEGER;

A.

12

B.

16

C.

20

D.

25

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...