Màn xà phòng tạo ra trên khung dây thép hình chữ nhật có cạnh MN = 10cm di chuyển được. Cần thực hiện công bao nhiêu để kéo cạnh MN di chuyển 5cm làm tăng diện tích màn xà phòng? Cho σ = 0,04 N/m.

A.

4 . 10-3J.

B.

2 . 10-3J.

C.

4 . 10-4J.

D.

2 . 10-4J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4 . 10-4J.

Lực căng mặt ngoài: F = 2σl

Từ đó: A = F.s = 2σls = 4 . 10-4J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...