Mạch vào của một máy thu rađiô là một khung dao động gồm một cuộn dây và một tụ điện biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ C1 đến 81C1. Khung dao động này cộng hưởng với bước sóng bằng 20 (m) ứng với giá trị C1. Dải bước sóng mà máy thu được là:

A.

λ từ 20 m đến 1,62 km.

B.

λ từ 20 m đến 162 m.

C.

λ từ 20 m đến 180 m.

D.

λ từ 30 m đến 120 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ từ 20 m đến 180 m.

Ta có T1 = 2π  λ= c.T1 = c.2π.

Với C2 = 81C1, ta có:

λ2 = c.T2 = c.2π = c.2π = 9.c.2π  λ= 9λ1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...