Mạch tạo dao động cao tần trong một máy phát sóng vô tuyến là mạch LC có L = 10 µH, C =1nF. Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bước sóng của sóng vô tuyến do máy phát ra là:

A.

30π m.

B.

30 m.

C.

60π m.

D.

60 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bước sóng: img1 

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...